Програм вртића

Васпитно – образовни рад са децом организован је по групама на следећи начин:
  1. ЈАСЛЕ ( за децу узраста 1 – 3 године)
  2. ВРТИЋ (за децу узраста 3 – 5,5 година)
  3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (у години пред полазак у школу)
Програм предшколске установе Јаре и Маре заснива се на моделу А као отвореном систему васпитања. У отвореном систему васпитања детаљан програм учења и образовања није унапред дат, већ настаје у интеракцији деце, одраслих и средине у којој бораве. Наш програм реализује се кроз пројектни приступ учењу где полазимо од искуства сваког појединачног детета, од онога што дете зна и уме, бавимо се питањима која су у фокусу њиховог интересовања, учимо кроз реалне животне ситуације, а заједница и наше окружење су бескрајни ресурси за истраживање и учење.
Инспирисани јединственом Ређо Емилија филозофијом васпитања, подстичемо децу да испробавају своје идеје, посматрају, учествују и тако откривају свет око себе. У нашем вртићу, дете добија прилику да развија и стиче здраве навике у животу, трага за одговорима на питања која га интересују, учи по чему се људи међусобно разликују и како једни друге да прихватају.