Учење кроз пројекте

Зашто баш учење кроз пројекте? Зато што сматрамо да суштина процеса учења није у усвајању знања, већ у процесу који се одвија, односима који се развијају и граде и интегрисању претходног искуства у ново. У оваквом начину учења, васпитач подстиче децу да стварају сопствене истине о свету који их окружује, а у том процесу њега такође видимо као пасионираног ученика и истраживача. Он је подједнако заинтересован за питања којима се деца баве, отворен је да истражује заједно са њима чиме се ставља у позицију једнаког – партнера у процесу учења.
Пример једног реализованог пројекта погледајте овде