Међународни дан породице

 15. мај обележили смо као Међународни дан породице. У нашој Установи негује се партнерски однос са породицом, родитељи активно учествују у развијању програма и питани су о томе шта је за њих важно и које диспозиције би желели да развију и подрже код своје деце. Тиме развијамо демократске односе са породицом и дајемо до знања родитељима да их уважавамо, а кроз сталну размену их оснажујемо да унапреде и своје родитељске компетенције. На тај начин, и деца осећају присуство породице у вртићком окружењу, што је видљиво на различите начине у простору наше предшколске установе.