КОНКУРС

Предшколска установа Јаре и Маре расписала је јавни конкурс за пријем у радни однос васпитача и медицинске сестре – васпитача. Желимо да проширимо наш Стручни тим и тиме наставимо да радимо на унапређењу и подизању квалитета васпитно – образовне праксе. Предност имају кандидати са искуством (минимум 5 година), као и положеним стручним испитом – лиценцом.
Биографије са мотивационим писмом слати на адресу office@jareimare.rs.